mapa ZnojmoRegion

ZnojmoRegion

ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností oficiálně zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 tak zastřešuje cestovní ruch celého Znojemského okresu.
 
Jako zapsaný spolek sdružuje členy z řad měst a obcí i podnikatelských a neziskových subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji cestovního ruchu v kraji. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků propojujících atraktivní turistické cíle s kvalitními turistickými službami.
 
Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje méně známé turistické lokality a zájmové aktivity.
 
Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro místní pracovníky v cestovním ruchu, je informační nadstavbou turistických infocenter v regionu. Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy a fam-tripy, vydává vlastní informační a propagační materiály, komunikuje s veřejností.
 
Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při reprezentaci národního turismu. Účastní se projektů přeshraniční spolupráce. Sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v regionu s cílem návštěvnost optimalizovat s ohledem na geografické možnosti kraje a dané roční období.
 
Ale hlavně:
věří, že oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být objevována a obdivována!
Novinky / Aktuality

Přehled TOP akcí 2019

10.01.2019

Představujeme Vám přehled TOP akcí odehrávajících se v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí v průběhu roku 2019. Akce ze všech částí Znojemského okresu si můžete rovnou uložit a vytisknout..

Kultura & zážitky bez hranic

08.01.2019

Destinační společnost Retzer Land a ZnojmoRegion vydávají novou publikaci "Kultura & zážitky bez hranic", která představí bohatou nabídku turistických možností v česko-rakouské příhraniční oblasti.